Potrebni marketinski saradnici

Ženski Svet nudi moguænost svim ambicioznim èlanovima da zarade novac na lak naèin bez obaveze ogranièene radnim vremenom. Radno vreme podešavate kako Vama odgovara i uopšte nije bitno da li æete da obavljate od kuæe ili sa posla. Ovo može da bude dodatna aktivnost veæ postojeæem poslu i brz naèin za zaradu. Sve što je potrebno je da predstavite kapacitet sajta zenskisvet.com potencijalnim sponzorima i ukoliko ugovorite reklamnu kampanju dobiæete odreðen procenat od nje. Uplate bi se vršile na raèun firme i time bi Vam olakšali i podigli reklamiranje na jedan ozbiljniji nivo. Svi zainteresovani neka se jave prvo na email theteacher@zenskisvet.com radi detaljnih uputstava.
Ko je online
Clanovi: Trenutno nema logovanih clanova
Gosti: 194
Koliko clanova ima idealna porodica?